Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 435.1 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 262.2 milyar dolar olarak hesaplandığını duyurdu. Hazine ve