EğitimSen: Önlenebilir her ölüm cinayettir

Eğitim-Sen Samsun Şubesi, Samsun Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şubesi yayınladıkları ortak basın açıklamasıyla önemli uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde 2…

Posted On